Maqaa Piroojektii
 
 
Iddoo
 
 
Abbaa Piroojektii
 
 
Kontiraaktara

                                                                                                                                                                                                                   

 
Gorsaa
 
 
Bajaata Ijaarsaa
 
 
Guyyaa Hojiin Ijaarsaa Eegalee
 
 
Sadarkaa irraa Jiru(%)
 
 
Guyyaa Dhumaa
 
 
Ibsaa Gabaaba
 

 

 

 

 © 2017 Oromia Construction Bureau.  All Rights Reserved. Designed and Implemented by: Bekele A.